Szkolenie dotyczące sygnalisty – gdzie je odbyć?

Zasady ochrony sygnalisty reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. Zobowiązane dyrektywą podmioty prywatne i publiczne wdrażają procedury, udostępniają wewnętrzne kanały przyjmowania zgłoszeń i wykonują działania następcze.

Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalisty nie jest jednak tematem nowym. Problematyka ta poruszona jest również w innych przepisach prawa. Na przykład podmioty zobowiązane wskazane w ustawie AML również powinny przyjmować zgłoszenia informujące o naruszeniach.

Jak przygotować się do prawidłowej ochrony sygnalisty?

Cały proces wdrożeniowy należy rozpocząć od analizy kontekstu organizacji i potrzeb. Następnie przygotować i wprowadzić regulacje, udostępnić kanał przyjmowania zgłoszeń, wyznaczyć osoby do obsługi zgłoszeń. Nie wszystkie podmioty podołają samodzielnym wdrożeniom. Często wynika to z braku kompetentnej kadry. Czasami z polityki organizacji. Warto wtedy zerknąć do Internetu w poszukiwaniu firm consultingowych, które zajmują się wdrożeniem systemu ochrony sygnalisty https://sygnalista24.info/wdrozenie-dyrektywy/. Najlepiej, aby była to obsługa kompleksowa obejmująca wdrożenie, szkolenie i aplikację do przyjmowania zgłoszeń. Przy wyborze oferty nie należy kierować się ceną. Niska cena najczęściej oznacza słabą jakość. A w przypadku braku nieodpowiedniego przygotowania czy też nieodpowiedniej ochrony sygnalisty, może się to skończyć sankcjami karnymi. Lepiej nie ryzykować. Usługa musi być dedykowana dla danej organizacji. Nie należy godzić się na gotowe, szablonowe procedury.

Szkolenie po wdrożeniu systemu ochrony sygnalisty

Kompetentna firma, która wdraża system ochrony sygnalisty powinna również przeszkolić pracowników. Szkolenie swoim zakresem powinno obejmować wdrożone regulacje i sposoby dokonywania zgłoszeń. Należy omówić udostępnione kanały zgłoszeniowe ze wskazaniem ich zalet i wad, tak aby potencjalny sygnalista wybierając określony kanał wiedział jak on funkcjonuje i czego może się spodziewać. Szkoleniem powinny być również objęte osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń. Należy wspomnieć o sankcjach za niedostateczne przygotowanie systemu, za działania odwetowe wobec sygnalisty i za ujawnienie tożsamości sygnalisty. Wybierając firmę zewnętrzną do pomocy we wdrożeniu i szkoleniu postawmy na organizację z doświadczeniem i kompetencjami.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *